Chryzokol

Chryzokol

Chryzokol  byl dříve brán jako svatý kámen, podobně jako tyrkys. Byl nošen v podobě amuletů a v indiánských kulturách  byl považován za ochránce před úrazy a posiloval tělesnou odolnost. 

Název chryzokol vznikl nejspíše z řeckého chrysos, tedy zlato a kólla, tedy led. 

Podporuje potřebu zdravě žít, v souladu s přírodními zákony. 

Nejčastěji se vyskytuje v zelené až modrozelené barvě. Svou barvu získává díky vlivu mědi.  Objevuje se společně s malachitem, tyrkysem nebo azuritem a bývá často prorostlý křemenem. 


Tvrdost:
3
Naleziště:
USA, Mexiko, Chile, Peru, Kanda, Izrael, JAR, Zair, Zimbabwe, Rusko